3,000
Dziś Niedziela
2023-05-28

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Dziekanowie

Aktualizacja: 2023-05-2814:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-28 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Dziekanowie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-28 godz: 15:02:07
2.Ilość wszystkich firm w Dziekanowie wynosi: 577
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dziekanowie wynosi: 305
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Dziekanowie, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Działalność organizacji politycznych to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Dziekanowie – maj 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1
2
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
3
Działalność organizacji politycznych
1
4
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
1
5
Działalność organizacji religijnych
1
6
Licea ogólnokształcące
1
7
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
1
8
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
1
9
Produkcja złączy i śrub
1
10
Pozostałe sprzątanie
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Dziekanowie

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Dziekanowie prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: