3,000
Dziś Niedziela
2023-05-28

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w Dziekanowie

Aktualizacja: 2023-05-2814:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-28 Jakich uprawnień w Dziekanowie najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-28 godz: 15:02:07
2.Ilość wszystkich firm w Dziekanowie wynosi: 577
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Dziekanowie wynosi: 305
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w Dziekanowie najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W okresie 1-28 maj 2023 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 0. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w Dziekanowie widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 0% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w Dziekanowie w okresie 1-28 maj 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
2
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
0
3
Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
0
4
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
0
5
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
0
6
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
7
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w Dziekanowie?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w Dziekanowie?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

2023-05-28
Zespół OWG-info
2023-05-28
Zespół OWG-info
2023-05-28
Zespół OWG-info